Juridik

Oavsett var i livet Ni står, så påverkar juridiken Er vardag. Att vända sig till en auktoriserad begravningsbyrå med familjejuridiska frågor är naturligare än Ni tror. Vi kan erbjuda hjälp med juridiken i livets alla skeden.

De familjerättsliga lagarna är många till antalet och kan vara svåra att förstå. Tveka därför inte att ta kontakt med oss så hjälper Vi Dig att reda ut frågorna.

Att tänka på sin bortgång medan man fortfarande är i livet kan tyckas skrämmande och konstigt. Det är dock oftast inte för sin egen skull som detta är viktigt utan för de anhörigas. När den svåra tiden kommer att en person har gått bort kommer det att underlätta för de efterlevande om den bortgångne redan tänkt över sin begravning, sitt arv och sin sista vilja.

Ett testamente är ett utmärkt sätt att styra över sin egendom även efter sin bortgång. Däri kan man bestämma vilken egendom som vilken person ska ärva. Det finns dock vissa inskränkningar till exempel. kan man inte göra sina bröstarvingar helt arvlösa. Ett testamente kan också förordna att den egendomen en viss person ärver ska vara personens enskilda egendom. Detta innebär att den egendomen inte läggs samman i den gemensamma egendomsmassan giftorättsgods som makar delar på vid en skilsmässa.

Har Du tänkt över din egen situation?

  • Hur kan jag påverka vem som ska ärva mig?
  • Vad innebär enskild egendom och hur kan den uppstå?
  • Är det fördelaktigt att ha så mycket enskild egendom det bara går?
  • Ärver sambor varandra? Vad händer om vi har gemensamma barn?
  • Ingår arvet från mamma i skilsmässan?

Frågorna är många och vi kan ge dig svaren!

Auktoriserade boutredare

Hos oss arbetar auktoriserade boutredare. Vi är specialutbildade av Sveriges Begravningsbyråers Förbund för hjälpa dig med både dödsfallsjuridik och övrig familjejuridik som t.ex. testamente, samboavtal och framtidsfullmakt.

För att en person ska få kalla sig auktoriserad boutredare krävs minst två års erfarenhet av boutredningar och därefter utbildning i flera steg, examination samt löpande vidareutbildning.

Auktoriserad Boutredare